Cepris rasprava: Legitimni i nelegitimni uticaji na pravosuđe

„Javno komentrisanje sudskih odluka od strane političara je na dva načina štetno za pravosuđe: Prvo sudije čuju šta političari očekuju, a drugo sudije znaju da ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji će ih zaštiti od takvih uticaja”, rekao je sudija Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev na raspravi “Legitimni i nelegitimni uticaji na pravosuđe” u KC Gradu.

Poslušajte ceo razgovor.