Autor: Ana Zdravković

Ana Zdravković je diplomirana pravnica i studentkinja doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Članica CEPRIS-a.