Autor: Bojan Spaić

Bojan Spaić je docent katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta u Beogradu. Član Upravnog odbora CEPRIS-a.

Običan slučaj neobičnog sudije Miodraga Majića

Već godinama se ispod nebaždarenog radara nacionalnih medija odvija rasprava o tome koji su oblici javnog delovanja sudija opravdani, a koji nisu. Preciznije, rasprava se vodi o tome koji su oblici javnog delovanja jednog sudije opravdani, a koji nisu. Sasvim precizno, ne vodi se nikakva rasprava već se jedan tačno određeni sudija Apelacionog suda u Beogradu, dr Miodrag Majić, javno optužuje da je svaki oblik njegovog javnog delovanja neopravdan, piše vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Bojan Spaić.

Bojan Spaić: Literarni dometi Rešenja IУо-42/2020

Rezultat rada Ustavnog suda u oblasti zaštite ustavnosti i zakonitosti u prethodnih nekoliko mjeseci može se sumirati rečenicom: Odbačene su incijative za ocjenu ustavnosti tako što su odbijene, uz podrobno obrazloženje očiglednosti nepostojanja razloga za postupanje Suda, piše docent Pravnog fakulteta i član Upravnog odbora CEPRIS-a Bojan Spaić.

Ko je ovde suveren?

Vladavina prava podrazumeva poštovanje izvesnih, poznatih i opštih pravnih pravila od strane svih u jednoj političkoj zajednici. U nizu prelomnih političkih dešavanja u zapadnom svetu, na osnovu ideja koje sežu do antike, prevladalo je uverenje da je u okolnostima postojanja jedne organizacije koja raspolaže monopolom fizičke prinude – države – za svakoga pojedinačno bolje da njegovim životom u društvu upravljaju bezlična pravila, nego da istim tim životom upravlja bilo koji pojedinac ili grupa pojedinaca u čijim je rukama politička moć.