Autor: Bojan Spaić

Ko je ovde suveren?

Vladavina prava podrazumeva poštovanje izvesnih, poznatih i opštih pravnih pravila od strane svih u jednoj političkoj zajednici. U nizu prelomnih političkih dešavanja u zapadnom svetu, na osnovu ideja koje sežu do antike, prevladalo je uverenje da je u okolnostima postojanja jedne organizacije koja raspolaže monopolom fizičke prinude – države – za svakoga pojedinačno bolje da njegovim životom u društvu upravljaju bezlična pravila, nego da istim tim životom upravlja bilo koji pojedinac ili grupa pojedinaca u čijim je rukama politička moć.