Autor: Gordana Mihailović

Mihailović: Šta nas sprečava da spor rešimo medijacijom?

Prošlo je skoro dve decenije od kada su pioniri medijacije počeli da šire ideju o medijaciji, ali i da je primenjuju u praksi. Pioniri su već postali penzioneri, a slučajevi medijacije i dalje zanemarljivo mali, piše advokatica, medijatorka i članica CEPRIS-a Gordana Mihailović.