Autor: Jasminka Hasanbegović

Jasminka Hasanbegović je redovna profesorka katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Članica CEPRIS-a.

(Post)vanredno stanje i predizborni (ne)uslovi

Šta je redovno, a šta vanredno stanje stvari u nekoj zemlji, posebno u Srbiji? Šta su za nas normalne, a šta nenormalne prilike i okolnosti? Odgovore daje prof. dr Jasminka Hasanbegović, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članica CEPRIS-a.