Autor: CEPRIS

Ove godine još jedni redovni izbori: menja se sudska vlast

U izbornoj kampanji, plasirana je ideja da bi građani trebalo da biraju i sudije i tužioce. U ovoj ideji ima i realnosti: „pravosudni izbori“ slede, izborna kampanja za novu pravosudnu vlast samo što nije počela, a već sledeće godine, građani će imati mogućnost da menjaju „pravosudnu vlast“, piše predsednica YUCOM-a dr Katarina Golubović.

Grga: Pravdu potraži na arbitraži

Šta je arbitraža i koje su njene prednosti u rešavanju sporova? Sporovi iz kojih oblasti se mogu rešavati arbitražom?Kako se pokreće arbitraža i pred kojim organom? Odgovore na pitanja daje Katarina Grga – istraživačica u Centru za evropske politike.

Planovi integriteta u javnim tužilaštvima

Šta su Planovi integriteta i čemu služe? Koji je značaj izrade Plana integriteta na nivou javnog tužilaštva? Odgovore na ova pitanja daje naučna saradnica na Institutu za uporedno pravo dr Jelena Kostić.

Viša sila – presedan u sprskom pravu?

Da li se pandemija Kovid-19 može smatrati višom silom i u kojoj meri ona utiče na izvršenje ugovornih obaveza? Odgovore daje advokatica i saradnica Centra za edukaciju i projekte Marija Grujeska.

Nova godina u borbi protiv korupcije: statistika i utisak u javnosti

Sudovi su i dalje opterećeni prevelikim brojem slučajeva koji predugo traju, među kojima nema gotovo nijednog novog velikog slučaja u oblasti borbe protiv korupcije. Nema „velikih riba u mreži“, sudski procesi su mahom vezani za dela sitne korupcije, a izveštaji u medijima – ako ih i ima – nemaju veliki odjek, govore rezultati istraživanja BIRN-a i CEPRIS-a.

Kako približiti tužilaštvo građanima?

Danas je često prisutan tabloidan način izveštavanja, informacije su često netačne, neproverene i sadrže lični stav onih koji često i nedovoljno poznaju način funkcionisanja javnih tužilaštava. Zbog toga se osnovano može postaviti pitanje kako unaprediti poverenje građana u njihov rad, piše dr Jelena Kostić, naučna saradnica na Institutu za uporedno pravo.

Pristup pravdi posle korone – Nova šansa za efikasno rešavanje sporova

Pandemija i fizičko distanciranje, ali i tehnološki napredak u oblasti internet komunikacija, uslovili su da za tri meseca pređemo put za koji bi u normalnim okolnostima bilo potrebno nekoliko godina. Države jesu zatvorile svoje granice, ali se svet „online“ komunikacija otvorio, piše Blažo Nedić, advokat i medijator.

Zaštita od mobinga (i) nakon pandemije

Šta je mobing i koja su Vaša prava i mehanizmi zaštite koji Vam stoje na raspolaganju? Odgovore daje Damjan Mileusnić, mlađi istraživač u Partnerima za demokratske promene Srbije.

Majić: Srbiji predstoji dug put do nezavisnosti

“Mi smo predugo išli, jednim modelom, gotovo pa neke postotomanske države, gde se sve rešava vezama i mimo procedure. Veoma težak posao čeka onog koji se bude prihvatio da reformiše društvo koje je, bojim se, dugo na stranputici”, rekao je za RSE sudija Apelacionog suda i član UO CEPRIS-a Miodrag Majić.