Autor: CEPRIS

Objavljen Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

U dosadašnjoj analitičkoj praksi organizacija civilnog društva, preovlađuje fragmentarni pristup, kojim se obrađuju pojedine uže tematske celine od značaja za pristup pravdi ili zaštitu prava, dok je ovaj izveštaj prvi pokušaj procene rada pravosudnog sistema u celosti.

Zbornik „Srpsko pravosuđe na ustavnoj stranputici“

Uoči promena Ustava u oblasti pravosuđa, CEPRIS podseća na Zbornik „Srpsko pravosuđe na ustavnoj stranputici“ prof. dr Gorana Dajovića, koji sistematično predstavlja razvoj inicijative za izmenu Ustava Srbije tokom 2017. i 2018. godine.

Održan kurs Teorija i praksa pravnog rasuđivanja

Kurs Teorija i praksa pravnog rasuđivanja, koji su organizovali Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta održan je na Pravnom fakultetu u Beogradu od 26. do 29. aprila 2021. godine.

"Slučaj" najnovijih pritisaka na Centar za pravosudna istraživanja Vlast bez granica je kao auto bez kočnica

CEPRIS je poslednjih nedelja, iako ne po prvi put, izložen jasnom pritisku državnih vlasti. Već po uhodanoj matrici, napadi su započeli u Skupštini Srbije. Ono što je, tom prilikom, ipak bilo novo je da su napade na sudiju Majića pratile i kvalifikacije da je CEPRIS „parapolitička organizacija“ čiji su izvori finansiranja nepoznati, piše profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Goran Dajović.

Diskriminacija – šta je to?

Funkcionalni sistem zaštite ljudskih prava nezamisliv je bez zabrane diskriminacije kao opšteg principa. U tom sistemu jednakost nesumnjivo zauzima centralno mesto. Pravo na jednakost i načelo jednakosti sastavni su deo i preduslov ostvarivanja i efikasne zaštite svakog drugog ljudskog prava, piše sudija Osnovnog suda u Nišu Ljiljana Marjanović Andrić.

Sumnjiva lica ili CEPRIS u provlačenju kroz rešeto

Da jednom zasvagda razrešimo tu “misteriju” ko konkretno finansira projektne aktivnosti CEPRIS-a, pa isti oni koji zdušno finansijski potpomažu različite politike ove vlade, piše redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik UO CEPRIS-a Miodrag Jovanović za NIN.

Beljanski: Kada se radi iza zatvorenih vrata, gubi se poverenje u institucije

Kako smo došli do toga da se ne veruje ni pravnim instancama, da se stvari prikrivaju ili da nisu dovoljno transparentne i da počinjemo da sumnjamo u presude, u podatke tajnih službi, u objektivnost onih tela čiji je posao upravo da se bore protiv zloupotreba. Donose se presude bez svih dokaza i to se čak i ne krije. Da li je na pomolu konačan rasplet borbe protiv medija koji pišu i govore drugačije od vlasti, jer sila prava ne može da ih zaštiti. O dilemama, sumnjama i otvorenim namerama u emisiji “Pregled dana” govori predsednik Advokatske komore Vojvodine i član
CEPRIS-a Vladimir Beljanski.

Pravo na život i prekršajna evidencija

Dana 25.03.2021. godine, Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strazburu doneo je presudu u postupku Smiljanić protiv Hrvatske broj 35983/14, a koja je pravno značajna iz više razloga, piše sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Dušan Dakić.