Autor: Nataša Stojadinović

Nataša Stojadinović je advokatica. Stekla je diplomu master studija prava u oblasti prava privrednih društava. Saradnica CEPRIS-a.

Sloboda medija i zaštita građana – gde je granica?

Kada u medijima dominantnu ulogu ima tzv. žuta štampa, sklona senzacionalizmu i preterivanju, posebno je važno znati koje su granice slobode izveštavanja, odnosno dokle mediji mogu da zadiru u ličnu sferu pojedinaca, piše advokatica i članica CEPRIS-a Nataša Stojadinović.

Put zaštite od zlostavljanja na radu

Iako je mobing pravno regulisan i donet je poseban Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, utisak je da zaposleni nisu dovoljno upoznati šta se pod time tačno podrazumeva i koja su njihova prava, piše advokatica i saradnica CEPRIS-a Nataša Stojadinović.

Kada i kako se obratiti Ustavnom sudu?

Iako u svom nazivu sadrži reč sud, u smislu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, Ustavni sud nije deo sudske vlasti. On je poseban nezavisan državni organ, dužan da kontroliše ustavnost i zakonitost i štiti ljudska i manjinska prava i slobode.