Autor: Nevena Petrušić

Nevena Petrušić je redovna profesorka Pravnog fakultetu Univerziteta u Nišu za građanskopravnu naučnu oblast. Nekadašnja je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Članica CEPRIS-a.