Autor: Radmila Vasić

Radmila Vasić je redovna profesorka katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta u Beogradu. Članica CEPRIS-a.

Radmila Vasić: Za ljubav građana

Šta je od početka pandemije moglo da bude bolje? Naizgled primenjeno pravo; naizgled pravna država; naizgled funkcionalna podela vlasti; naizgled nezavisni državni organi. Objašnjava prof. dr Pravnog fakulteta i članica CEPRIS-a Radmila Vasić.