Autor: Violeta Beširević

Violeta Beširević je redovna profesorka Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Pridružena je naučna istraživačica Centra za etiku i pravo u biomedicini Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti i članica upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo. Članica CEPRIS-a.

Šta sve (ne) radi Ustavni sud Srbije, a trebalo bi

Ustavni sud nemo posmatra svakodnevno urušavanje zakonodavnog postupka, u kojem se zakoni usvajaju po hitnoj proceduri, bez javne rasprave i uz ogromnu zloupotrebu procedure podnošenja amandmana, piše Violeta Beširević, članica CEPRIS-a i redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.