Majić: Prvi korak u reformisanju sudstva je oslobađanje od politike

Naš pravosudni sistem je, baš kao i naš zdravstveni i prosvetni i većina drugih, zapušten. Nasledili smo ga iz prethodne države koja je bila po svemu drugačija od ove koju danas imamo.