Autor: Vladimir Beljanski

Vladimir Beljanski je advokat i predsednik Advokatske komore Vojvodine. Član CEPRIS-a.

Koliko košta nezavisno pravosuđe?

Da li je moguće da izvršna vlast od koje u najvećoj meri zavise pozitivne promene, ne želi da ih sprovede? Šta se time može izgubiti? Zašto ne omogućiti sudijama, tužiocima i advokatima bolje uslove rada? Da li je delotvoran i efikasan pristup pravdi zbog nečeg problem za ostale dve grane vlasti, piše član CEPRIS-a i advokat Vladimir Beljanski.