Autor: dr Aleksandar Trešnjev

Aleksandar Trešnjev je sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Član Upravnog odbora CEPRIS-a.

Kako zaštiti žrtve u krivičnom postupku?

U žiži javnosti se sve češće pojavljuje pitanje da li žrtve krivičnog dela mogu biti zaštićene tokom krivičnog postupka i/ili nakon njegovog okončanja i na koji način, piše sudija i član UO CEPRIS-a dr Aleksandar Trešnjev.

Šta učiniti ako se zateknete na mestu izvršenje krivičnog dela?

Malo ljudi ima priliku da se zatekne na mestu izvršenja krivičnog dela, ali ako se ipak zateknete, kasno je da tek tada počnete da razmišljate šta treba da radite. Zato je možda bolje da se na vreme informišete, piše dr Aleksandar Trešnjev, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu i član Upravnog odbora CEPRIS-a. 

Zašto krivična suđenja traju dugo?

Veliki broj građana je nezadovoljan radom srpskog pravosuđa. Nekada sa pravom, a nekada ne. Malo je onih kojima je jasno zašto suđenja traju dugo, zašto se na pravdu nekada čeka i celu deceniju, da li za to ima opravdanih razloga. Pokušaću da ukažem na najčešće razloge zbog kojih pojedina suđenja traju dugo, piše sudija Aleksandar Trešnjev.