Autor: CEPRIS

Insajder Debata – Lice i naličje odgovornosti (institucija)

Svaka institucija može da pogreši i svaka osoba u instituciji može da pogreši. Jačina institucija se pokazuje načinom i odgovorom na taj propust, a mi vidimo konstantno da i tužilštvo i sudovi i centri za socijalni rad kažu “kod nas nema ništa – kod nas je sve čisto”, rekla je sinoć u Insajder debati aktivistkinja za ljudska prava i pravnica CEPRIS-a Sofija Mandić, komentarišući odgovornost institucija u slučaju masakra u selima oko Mladenovca i Smedereva.

Obratite pažnju na tužioca u prekršajnom postupku

Da li su i na koji način – time što po Zakonu o prekršajima (koji je uz privrednoprestupni i krivični, jedan od tri kaznena postupka koji se mogu voditi pred sudovima) sem javnog tužioca i oštećenog, postoji još neko ko je ovlašćen da neposredno inicira sudski postupak – da podnosi tužbu kojom traži pokretanje kaznenog (prekršajnog) postupka; zajemčena ljudska prava obezvređena ili teško ostvariva, da li su i koja prava okrivljenog uskraćena ili povređena i da li je ugrožena sudska nezavisnost i načelo podele vlasti, piše sudija Vladimir Živankić.

Vodič kroz Advokatsku tarifu

Publikacijom „Vodič kroz Advokatsku tarifu“ želimo da približimo građanima način na koji će advokat obračunavati cenu svojih usluga, kako bi oni sami u svakoj fazi postupka mogli da izračunaju koliko će ih određena radnja koštati i kako bi bili upoznati s načinom na koji se određuju ukupni troškovi advokatskih usluga na kraju postupka.

Uopšte o stambenim zajednicama i njihovim upravnicima

Može se reći da su građani pokazali najviše interesovanja za položaj, prava i naročito obaveze profesionalnih upravnika kao i za pitanja kome da se obrate u slučaju da upravnik ne radi svoj posao i koja su im prava koja imaju po Zakonu u takvim i sličnim situacijama, piše pravnik Ljubiša Zekić.

Zaštita građana na društvenim mrežama

Svako ko ima Facebook nalog, morao bi da zna da kontakt podatke na Facebook stranici unosi administrator iste. Dakle, administrator može kao kontakt telefon ili kontakt mejl uneti bilo koji broj, odnosno adresu elektronske pošte, npr. vladimir.putin@hotmail.com, barackobama@gmail.com ili pak office@medijator.org, piše medijator Milan Krilović.

Da li svet voli migrante?

Sve od onih davnih nesretnih devedesetih godina prošlog veka, naša kultura sećanja prepuna je tužnih uspomena o izbegličkim kolonama ljudi koji su proterani sa svojih ognjišta krenuli sa naramkom svojih uspomena u neki drugi grad, selo, napušteni hotel, sportsku halu, nečije dvorište da započnu  novi život – koji mnogi nikada nisu dočekali, piše javni tužilac Dubravka Dmitrović.

Кontraverzni DNК tragovi na predmetima u smeću

U Republici Srbiji, postoji sedam laboratorija za DNК analizu, od kojih je jedna u privatnom vlasništvu, a ostale su u državnom vlasništvu, zajedno sa laboratorijom za DNК analizu pri Bezbednosno-informativnoj agenciji, piše sudija Dušan Dakić.

Jesmo li blizu nove “adrese” za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava?

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.[1] Ovo bi potencijalno moglo da bude važna vest za zaštitu ekonomskih socijalnih i kulturnih prava, ako Zakon dobije podršku u Narodnoj skupštini.  Zbog čega je Opcioni protokol važan, piše doktorand međunarodnog prava i saradnik CEPRIS-a Sreten Bjeličić.