Autor: CEPRIS

Roditelj, u ratu i miru

Roditeljsko pravo predstavlja posebnu ulogu roditelja da kroz prava i obaveze koje su propisane Porodičnim zakonom zastite ličnost i interese deteta, piše advokat Nikolija Ilić.

CEPRIS želi dobrodošlicu novom članu

Sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su organi Centra za pravosudna istraživanja u članstvo Udruženja primili istaknutog pravnog stručnjaka, sudiju Apelacionog suda Sava Đurđića. Sudija Đurđić je dao zapaženi doprinos domaćoj pravnoj teoriji i praksi, što je osnovni uslov za prijem u članstvo CEPRIS-a.

Etički odbor Visokog saveta sudstva

Značajno je naglasiti da Etički odbor nije istražni organ i nema istražna ovlašćenja. Ne utvrđuje činjenice niti proverava činjenične navode iz inicijalnih akata, piše sudija Julijana Mogoš-Živković.

Kornjača i zec

Svi znamo priču o kornjači i zecu. Naravoučenije priče je da su istrajnost, upornost i želja da se ide napred od najvećeg značaja za svaki uspeh. Krstareći internetom pronašla sam na sajtu pricalica.blog.rs nastavke pomenute basne, te tako u prvom nastavku, zec traži kornjači revanš i, koristeći iskustvo, uči na greškama, te pobeđuje, ne zastajkujući i ne odmarajući se, piše sudija Marina Barbir.

Presedanom na presedan

U sada već čuvenoj odluci od 24. juna 2022. godine u predmetu Dobbs protiv (v.) Jackson, većinom glasova od 5:4, Vrhovni sud SAD presudio je da Ustav SAD ne garantuje pravo na abortus, čime je preinačen 50-godišnji presedan iz predmeta Roe v. Wade kojim je isti sud još 1973. godine utvrdio da odredbe o privatnosti sadržane u 14. amandmanu Ustava SAD uključuju i pravo svake žene na prekid trudnoće, piše advokat Blažo Nedić.

Državni službenik – žrtva ili heroj?

Gledajući treću sezonu omiljene mi serije Državni službenik bila sam pomalo ozlojađena ponašanjem smenjenog direktora Stanoja Milojevića koji je odjednom promenio stranu i postao negativac kojeg je nova struktura oprezno držala na oku. Međutim, kako se ova priča dalje odvijala shvatili smo da je Stanoje kao i Lazar ustvari bio na pravoj strani i da je na kraju postao heroj koji se žrtvovao za državu, piše zamenica javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal Dubravka Dmitrović.

Klauzula sa dna ugovora – zabrana konkurencije u radnom pravu 

Uvođenje instituta zabrane konkurencije ima za cilj da zaštiti poslodavca od određenih zloupotreba od strane pojedinih zaposlenih. Stiče se utisak da je u poslovnoj praksi upotreba ove klauzule izašla iz okvira njene primene, te da se ugovara i za radna mesta gde se ne može primeniti, tačnije gde njena primena nije svrsishodna i korisna, piše advokat Milan Marković.

Tumačenje zakona ili preuzimanje zakonodavne uloge od strane suda?

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika od 01.12.2019. godine, na snagu je stupila odredba čl. 55a, sa naslovom “višestruki povrat”, kojom je predviđeno da za krivično delo učinjeno sa umišljajem za koje je propisana kazna zatvora, sud će izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne pod sledećim uslovima, piše zamenik javnog tužioca Nikola Nasković.