Autor: CEPRIS

Šta donose izmene Evropske konvencije o ljudskim pravima?

Protokol 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1953 godine stupio je na snagu 1. avgusta 2021. On je najnoviji u nizu protokola u dugoj istoriji Konvencije, koji donosi izmene koje mogu suštinski uticati na ostvarivanje prava i sloboda građana, piše pravnik Sreten Bjeličić.

Predstavljen Model za promenu Ustava Radne grupe CEPRIS-a

Model Radne grupe CEPRIS-a za promenu Ustava predstavili su danas u Medija centru prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Tanasije Marinković, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, advokat Rodoljub Šabić i tužilac i član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović. Tekst Modela je sada dostupan i u PDF verziji.

Odredbe o sudstvu vratiti na doradu

Sadržinski posmatrano, odredbe o sudstvu mogu se razvrstati u dve grupe. Prvoj grupi pripadaju one intervencije koje su uveliko zagovarale struka i Evropa, a odnose se na ispravljanje najvećih slabosti važećeg ustava. Drugoj grupi pripadaju one odredbe koje su zadržane, a morale su da budu brisane, izmenjene ili dopunjene, naročito posle 15 godina intenzivnog domaćeg i međunarodnog bavljenja njima, piše prof. dr Pravnog fakulteta u Beogradu Tanasije Marinković.

Kako (treba da) izgleda borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji?

Borba protiv organizovanog kriminala se, kao nepisano pravilo, koristi u svakoj predizbornoj kampanji i političke stranke na tome zasnivaju svoj politički program. Nakon dolaska na vlast, politička elita periodično objavljuje rat protiv mafije i najavljuje kako će je pobediti. Takva praksa je nastavljena i u oktobru 2020. godine. To je pogodna prilika da se podsetimo koje institucije su nadležne za borbu protiv organizovanog kriminala kao i šta predstavlja organizovani kriminal, piše istraživač BCBP-a Miloš Jovanović.

Amandmani na Ustav RS – Predstavljanje modela Radne grupe CEPRIS-a

Rezultate rada Radne grupe CEPRIS-a za promenu Ustava predstaviće u četvrtak, 16. septembra u 12 časova u Medija centru prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Tanasije Marinković, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, advokat Rodoljub Šabić i tužilac i član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović.