Autor: CEPRIS

Kuda plovi tužilački brod?

U momentu u kome pisac ispisuje ove redove, narodni poslanici su usvojili set izmenjenih tužilačkih zakona. I dobro, sada će se čitalac zapitati šta će usvajanje ovih zakona njemu značiti i od kakvog je to uticaja na njegov život, piše zamenik tužioca i član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović.

CEPRIS neće učestvovati u postupku predlaganja ili podrške istaknutim pravnicima

Imajući na umu da je Narodna skupština 10. februara, samo dan nakon što je usvojila pravosudne zakone, raspisala konkurs za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština iz reda istaknutih pravnika, kao i da rok za prijavu kandidata uskoro ističe, Centar za pravosudna istraživanja saopštava da neće učestvovati u postupku predlaganja ili javne podrške bilo kom kandidatu za člana VSS koje bira Narodna skupština. 

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Sporazum o priznanju krivičnog dela predstavlja vrstu ugovora koji se zaključuje između javnog tužioca i okrivljenog, uz obavezno prisustvo branioca, i to od donošenja naredbe o sprovođenju istrage do završetka glavnog pretresa, piše sudija Višeg suda u Negotinu Julijana Mogoš-Živković.

Kako su doneti pravosudni zakoni – čas anatomije

U skupštinskoj raspravi o pravosudnim zakonima odbačeno je preko hiljadu amandmana opozicije. To su komentari profesije i struke koje je Ministarstvo pravde izbrisalo u pripremi zakona, a u javnoj raspravi ih odbilo u 90-95% slučajeva, piše sudija Savo Đurđić.

Novi Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima produbljuje politizaciju policije

U decembru 2022. godine u žižu javnosti ponovo je dospeo Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. U nešto izmenjenom ruhu, stavljen je na javnu raspravu pred praznike sa još pet zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, i dodatnih pet pravosudnih zakona, ali je ubrzo opet povučen.To ne znači da se od njega odustalo i da će proces izrade ovog propisa krenuti ispočetka, što je bio prvobitni apel organizacija civilnog društva, piše viša istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Jelena Pejić Nikić.

Istakni se, pravniče, trka počinje!

Još se nije ohladio papir Službenog glasnika na kome su odštampani pravosudni zakoni usvojeni u četvrtak, 9. februara, a predsednik Skupštine je raspisao i objavio konkurs na internet stranici parlamenta, kao početak procesa izbora istaknutih pravnika u oba pravosudna tela, piše predsednica YUCOM-a dr Katarina Golubović.

Nova reforma pravosuđa – završna reč

Da li će pravosudni zakoni dovesti do otklanjanja političkog uticaja na pravosuđe i kakve će dugoročne posledice usvojena rešenja proizvesti? CEPRIS i Peščanik pozivaju vas na diskusiju “Nova reforma pravosuđa – završna reč” u utorak 14. februara 2023. godine u Medija centru od 14:30 časova.

Set pravosudnih zakona – nezavisne sudije i tužioci ili sistem unutar sistema

Članica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero smatra da će pravosudni zakoni imati “etiketu”, budući da se referendum o promeni Ustava u delu pravosuđa sprovodio pred izbore. “Neće se dobiti ništa novo što se tiče brzine stizanja do pravde”, dodaje Petrović Škero.