Autor: CEPRIS

Studija: Ustavni položaj sudske vlasti – analiza i preporuke za izmene

Studija pod nazivom „Ustavni položaj sudske vlasti – analiza i preporuke za izmene“ rezultat je timskog rada eksperata Centra za pravosudna istraživanja i ostvarena je uz pomoć Misije OEBS-a u Srbiji. Napisana za potrebe Misije OEBS-a u Srbiji, studija obuhvata četiri tematske celine. Prva je posvećena razmatranju ustavnog položaja sudova u okviru organizacije državne vlasti, […]

Pismo Upravnog odbora CEPRIS Upravnom odboru Advokatske komore Vojvodine

Poštovani! Upravni odbor Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) obraća se Upravnom odboru Advokatske komore Vojvodine (UO AKV) povodom tri pisma zvaničnika AKV, u kojima se, s negativnim konotacijama, pominju CEPRIS i neki njegovi članovi. U otvorenom pismu, upućenom advokatima AKV i objavljenom na njenom sajtu, sekretara UO AKV g. Dejan Ukropina se pita kakvi bi […]

Saopštenje povodom smene Vide Petrović Škero sa mesta ispitivača na pravosudnom ispitu

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) obaveštava javnost da je još jedan član ovog udruženja suočen sa postupcima vlasti koji mogu izazvati sumnju u njihove stvarne motive. Vida Petrović Škero, zamenica predsednika Upravnog odbora CEPRIS i bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije, bez obrazloženja  i dostavljenog rešenja ministra pravde, smenjena je sa mesta ispitivača na pravosudnom ispitu. […]

Srećni praznici!

Prijateljima i saradnicima želimo srećne božične i novogodišnje praznike!

Savetodavna debata o ustavnoj reformi u okviru EU-Integracija

  U četvrtak  15. decembra u prostorijama Novosadske novinarske škole (Drinčićeva 3 u Novom Sadu) CEPRIS i Konrad Adenauer Stiftung organizuju  Savetodavnu debatu o ustavnoj reformi u okviru EU-Integracija pod nazivom “U susret novom ustavu –  Ljudska prava i njihova zaštita”. Osvrte na temu ljudskih prava i njihove zaštite u okviru pregovaračkog poglavlja 23, u […]

Potpisan sporazum sa Pravnim fakultetom u Temišvaru

25. novembra 2016. godine, predstavnici CEPRIS-a, prof. dr Goran P. Ilić i prof. dr Zoran Mirković, potpisali su u Temišvaru (Rumunija) sporazum o saradnji sa predstavnicima Pravnog fakulteta Zapadnog Univerziteta u Temišvaru (Universistatea de Vest din Timisoara).

Konferencija za novinare povodom poništavanja doktorata Slobodana Beljanskog

  Dana 14. novembra 2016. godine u Medija centru u Beogradu održana je konferencija za novinare CEPRIS-a i kancelarije Beljanski povodom poništavanja doktorata Slobodana Beljanskog. Objavljujemo tekstove saopštenja sa navedene konferencije:   Prof. dr Marijana Pajvanič, članica Upravnog odbora CEPRIS Ne želimo da se upuštamo u pravnu zasnovanost i argumentaciju na kojima počiva Odluka Pravnog […]

Saopštenje za javnost povodom poništaja doktorata Slobodana Beljanskog

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) obaveštava javnost da je s velikom zabrinutošću primio k znanju rešenje kojim je prof. dr Ljubomir Stajić, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, oglasio ništavom odluku Komisije u sastavu: prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr Zagorka Jekić i doc. dr Ištvan Feješ o odbranjenoj doktorskoj disertaciji i sticanju naučnog stepena doktora pravnih nauka g. Slobodana Beljanskog, predsednika CEPRIS-a.

VSS nenadležan u “slučaju CEPRIS”

Povodom dopisa predsednika Višeg suda u Beogradu kojim je tražio od Visokog saveta sudstva mišljenje o tome da li je “u konkretnom slučaju sudijska funkcija sudije Trešnjeva spojiva sa njegovim članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS”, VSS je na sednici održanoj dana 13.9.2016. godine utvrdio da nije nadležan za davanje mišljenja u konkretnom slučaju. Tekst dopisa […]

Visoki savet sudstva odlučio u slučaju sudije Trešnjeva

Visoki savet sudstva (VSS) rešio je da nije nadležan da odluči da li sudija Specijalnog suda Aleksandar Trešnjev može da bude član udruženja „Cepris“. U isto vreme, VSS je odbacio njegovu pritužbu jer je zbog članstva u udruženju bio izuzet iz jednog postupka.