Autor: CEPRIS

„Država koja ne postoji“: Kada predsednik hoće da bude i sudija

Izmene kaznene politike koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osim što su populističke i predstavljaju mešanje izvršne u sudsku vlast, još jednom pokazuju da živimo u autoritarnoj državi u kojoj su institucije odavno mrtve i u kojoj jedan čovek odlučuje o svemu, slažu se sagovornici Istinomera.

Saopštenje Centra za pravosudna istraživanja

Izjava predsednika Aleksandra Vučića (TV Pink, 14.01.2019) o sudiji Miodragu Majiću kao osobi koja drugima soli pamet nakon što prvo svrati kod nekih ambasada da mu oni kažu šta da misli, zasnovana je na neistinitim tvrdnjama i saopštena na način koji je uvredljiv i usmeren na otvorenu diskreditaciju. Miodrag Majić je renomirani pravnik, dovoljno afirmisan […]

Saopštenje CEPRIS-a

Učestale izjave najviših predstavnika vlasti o ciljevima i načinu izmena materijalnih i procesnih propisa u oblasti krivičnog zakonodavstva i o sudskim postupcima koji su u toku predstavljaju povredu više nezaobilaznih ustavnih postavki. Izjava ministarke pravde da je cilj zakonskih izmena smanjenje oslobađajućih presuda nakon višegodišnjih suđenja, a da “odgovarajuće optužnice” moraju rezultirati osuđujućim presudama, predstavlja […]

Nezavisnost je ljudsko pravo građana, a ne sudije

Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije, aktivno se bavi ljudskim pravima i nacionalni je ekspert Saveta Evrope za ljudska prava. Za časopis „Kolega” govori o problemima u srpskom pravosuđu, zakonima, predloženim ustavnim amandmanima i drugim aktuelnim pitanjima. 

Saopštenje o radionicama na temu ,,Etika sudija i tužilaca”

Centar za pravosudna istraživanja u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje radionice na temu ,,Etika sudija i tužilaca”, u cilju postizanja veće zainteresovanosti i profesionalne svesti, samopoštovanja i odlučnosti u obavljanju tužilačke i sudijske funkcije. Rukovodioci radionica su članovi CEPRIS-a koji predstavljaju teme iz oblasti praktične etike, njihov normativni okvir, primere iz prakse i […]

Zajedničko saopštenje – reakcija na tvrdnju Ministarstva pravde o pozitivnoj oceni Venecijanske komisije

Beograd, 25. oktobar 2018. godine   Ministarstvo pravde je 24. oktobra 2018. na svojoj internet prezentaciji objavilo da su na 116. Redovnom zasedanju članovi Venecijanske komisije razmatrali četvrti po redu Nacrt ustavnih amandmana koje je izradilo Ministarstvo pravde. U saopštenju Ministarstva se navodi da je Venecijanska komisija zaključila da je poslednja verzija amandmana, koja je nastala […]

Pravnici: Venecijanska komisija nije dala pozitivnu ocenu

Netačni su podaci Ministarstva pravde Srbije o tome da je Venecijanska komisija Saveta Evrope pozitivno ocenila nacrt najnovije, četvrte verzije amandmana tog ministarstva za izmenu Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, ukazalo je u zajedničkom saopštenju sedam udruženja pravnika i organizacija.

Saopštenje Centra za pravosudna istraživanja o četvrtoj verziji nacrta ustavnih amandmana

Četvrtom verzijom nacrta ustavnih amandmana o pravosuđu, koju je Ministarstvo pravde objavilo 15. oktobra 2018. godine, ne otklanjaju se suštinske primedbe u odnosu na normativne osnove i mogućnosti da se narušava nezavisnost sudske vlasti. Zabrinjava činjenica da su ostale su nepromenjene kritikovane odredbe o sastavu, izboru, načinu odlučivanja i razlozima za prestanak mandata članovima Visokog […]

Saopštenje CEPRIS-a o sadržini Nacrta amandmana na Ustav Srbije

  Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) smatra da sadržina Nacrta amandmana na Ustav Srbije, koje je ministarstvo pravde objavilo 11. septembra  nije u skladu sa opšte prihvaćenim standardima  nezavisnosti pravosuđa, niti sa usvojenim principima i ciljevima Akcionog plana za poglavlje 23. Ministarstvo pravde je radni tekst ustavnih amandmana objavilo uz konstataciju da je “usklađen sa […]