Autor: CEPRIS

Komentari Centra za pravosudna istraživanja – CEPRIS o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS uputio je Ministarstvu pravde Republike Srbije Komentare  o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.   Ovde možete preuzeti Komentare Centra za pravosudna istraživanja od 08.03.2018. godine sa pratećim prilozima (Studija Ustavni položaj pravosuđa – analiza i preporuke za izmene; dr Marijana Pajvančić: Postupak odlučivanja o promenama Ustava Republike Srbije; dr Slobodan […]

Centar za pravosudna istraživanja

Otvoreno pismo Narodnoj skupštini, Ministarstvu pravde i Vladi Republike Srbije

Povodom okončanja procesa koji Ministarstvo pravde Republike Srbije vodi u vezi sa promenama Ustava, Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS, zajedno sa Društvom sudija Srbije, Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Asocijacijom pravosudnih savetnika Srbije, Komitetom pravnika za lјudska prava – YUCOM i Beogradskim centrom za lјudska prava, […]

Pravosudna struka, još jednom: Povući amandmane na Ustav Srbije

Za reakciju povodom amandmana na Ustav Srbije, koje gotovo celokupna stručna pravnička javnost smatra neprihvatljivim zbog povećavanja uticaja izvršne vlasti na sudsku, je “bukvalno poslednji trenutak”. Ako amandmani koje je predložilo Ministarstvo pravde budu usvojeni, Srbija će biti “jako daleko od pomisli da ćemo jednog dana imati pravnu državu i državu vladavine prava”, poruka je konferencije za novinare predstavnika sudijskih i tužilačkih strukovnih udruženja i organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Kako su političari sebi iskopali jamu

Ne treba zaboraviti da smo mi posle drugog svetskog rata baštinili potpuno drugačiji koncept i pravosuđa i krivičnog postupka. ono je bilo ustrojeno i zasnovano na sovjetskom modelu, a to je model jednog radikalno inkvizitorskog postupka gde su i tužilac i sud i policija, praktično, bili na jednoj strani.

Članica CEPRIS-a prof. dr Nevena Petrušić dobitnica nagrade „Anđelka Milić“

Članica Centra za pravosudna istraživanja prof. dr Nevena Petrušić dobitnica je ovogodišnje nagrade „Anđelka Milić“ koju po treći put dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog društva – Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore (SEFEM). Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu je nagrađena za izuzetan životni […]

Dr Slobodan Beljanski: Patronat na pravosuđem

  PATRONAT NAD PRAVOSUĐEM Povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije*          SAŽETAK: Autor  izlaže  sadržaj novih  rešenja  u  radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije koji je 22. januara 2018. godine objavilo Ministarstvo pravde. Ukazuje na negativne reakcije stručne    javnosti. Iznosi kritiku pojedinih rešenja, posebno onih koja se odnose na  sastav, izbor […]

Prof. dr Marijana Pajvančić: Postupak odlučivanja o promenama Ustava Republike Srbije

    Sažetak: U radu se kritički analiziraju normativna rešenja u različitim propisima (Ustav, Poslovnik Narodne skupštine i Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi) koja regulišu postupak odlučivanja o ptomeni Ustava Republike Srbije Posebno se razmatraju: otvorena pitanja, pravne praznine u postupku, nepotpuna ili kontradiktorna rešenja, shodna primena pravila o zakonodavnom postupku i na postupak […]

Predložene prmene Ustava, ako prođu, mogle bi da unište pravosuđe

Prethodna reforma koje su sprovele prethodne vlasti u Srbiji gotovo je uništila pravosuđe, a nove izmene Ustava, ako do njih dođe onako kako je predloženo u nacrtu koji je izradilo Ministarstvo pravde, ono će biti dokrajčeno, čulo se između ostalog na javnom slušanju najuglednijih profesora prava o predstojećim ustavnim promenama, koje se u organizaciji Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Jukoma, a uz podrčku Ambasade Nemačke u Beogradu.