Autor: CEPRIS

Prof. dr Marijana Pajvančić: Postupak odlučivanja o promenama Ustava Republike Srbije

    Sažetak: U radu se kritički analiziraju normativna rešenja u različitim propisima (Ustav, Poslovnik Narodne skupštine i Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi) koja regulišu postupak odlučivanja o ptomeni Ustava Republike Srbije Posebno se razmatraju: otvorena pitanja, pravne praznine u postupku, nepotpuna ili kontradiktorna rešenja, shodna primena pravila o zakonodavnom postupku i na postupak […]

Predložene prmene Ustava, ako prođu, mogle bi da unište pravosuđe

Prethodna reforma koje su sprovele prethodne vlasti u Srbiji gotovo je uništila pravosuđe, a nove izmene Ustava, ako do njih dođe onako kako je predloženo u nacrtu koji je izradilo Ministarstvo pravde, ono će biti dokrajčeno, čulo se između ostalog na javnom slušanju najuglednijih profesora prava o predstojećim ustavnim promenama, koje se u organizaciji Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Jukoma, a uz podrčku Ambasade Nemačke u Beogradu.

Sudija Miodrag Majic o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić ocenio je u Novom danu da će, ako se usvoji predloženi Nacrt izmena Ustava u oblasti pravosuđa, biti nastavljen politički uticaj na pravosuđe – vršiće se samo drugačijim kanalima, dodavši da će biti “šteta da se prokocka ova prilika jer se Ustav ne menja svaki čas”.

Saopštenje za javnost

  Ministarstvo pravde je 22. januara predstavilo javnosti radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe. Pripisan je neimenovanim predstavnicima Ministarstva pravde i jednom bivšem članu Venecijanske komisije. U skladu sa preporukama Venecijanske komisije i Evropske unije, koje je Srbija prihvatila, predviđeno je da se izbor sudija u potpunosti […]

Demokratski do ustavne reforme

Civilno društvo se već više od godinu dana aktivno priprema za predstojeću izmenu Ustava Republike Srbije, raspravljajući o položaju pravosuđa, ali otvarajući i brojna druga pitanja koja treba da budu predmet ove izmene. 

Prof. dr Miodrag A. Jovanović: Sud, narod & istina

Ceo američki narod je 1920-ih znao da Al Kapone rukovodi razgranatom mafijaškom organizacijom koja se bavi ubistvima, iznudama i ilegalnom proizvodnjom alkohola. Sasvim je izvesno da su mnogi pravdoljubivi građani, pa i po koji političar, bili godinama frustrirani takvim stanjem stvari i nesposobnošću pravosudnog sistema da ga „stavi iza rešetaka“. Pa ipak, Kapone je bio […]

Saopštenje za javnost

Jedan od najizrazitijih vidova ugrožavanja nezavisnosti suda jesu izjave visoko rangiranih političara u kojima se prejudicira krivica lica protiv kojih još nije pokrenut krivični postupak ili takav postupak nije pravnosnažno okončan. Opasnost uvećava pojava da se nezadovoljstvo presudom iskazuje neargumentovanim optužbama za korupciju. Zabrinjavajući primer takvog pritiska predstavlja nedavno data izjava gradonačelnika Novog Sada i jednog od najviših […]

Društvo sudija: Najsnažniji pritisak na nezavisnost sudija

Društvo sudija Srbije reagovalo je danas na izjavu potpredsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića povodom oslobađajuće presude bivšem ministru privrede Predragu Bubalu, ocenjujući da predstаvljа do sаdа nаjsnаžniji pritisаk nа nezаvisnost sudijа, podstiče nepoverenje grаđаnа u sudstvo i šteti ugledu Srbije.